DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme Tekniği MMB   202 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Engin PINAR
Dersi Verenler
Arş.Gör.Ayşe Nur ACAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makine Mühendisliğinde kullanılan temel büyüklüklerin ölçülmesidir.
Dersin İçeriği
Ölçme ile ilgili temel kavramları kavrar. Ölçmenin dinamik analizi. Deney verilerinin belirsizlik ve istatistik analizi. Veri toplama ve işleme. Basınç, akış, sıcaklık, ısı ve kuvvet için ölçüm yöntemlerini kavrar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçme ile ilgili temel kavramları kavrar.
2) Makine Mühendisliğinde kullanılan temel büyüklüklerin ölçüm yöntemlerini ayırt eder.
3) Deneysel hata analizi uygular.
4) Ölçmenin dinamik analizini yapar
5) Deney verilerinin belirsizlik ve istatistik analizini yapar
6) Veri toplama ve işlemeyi yorumlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçmenin tanımı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Anlatım
Tartışma
2 Ölçme ile ilgili tanımlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Anlatım
3 Ölçmenin dinamik analizini İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Anlatım
4 Deney verilerinin belirsizlik analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Anlatım
5 Deney verilerinin istatistik analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Anlatım
6 Deneysel verilerin analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Anlatım
7 Hata analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Anlatım
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Yazılı Sınav
9 Hata analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Anlatım
10 Basıncın tanımı ve ölçülmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Anlatım
11 Basıncın ölçülmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Anlatım
12 Hız ve debi kavramı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Anlatım
13 Hız ve debinin ölçülmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Anlatım
14 Sıcaklık kavramı ve ölçülmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Anlatım
15 Kuvvet ve gerilmenin ölçülmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuWalt Boyes, "Instrumentation Reference Book", Third Edition, Butterworth Heinemann, 2003
Diğer Kaynaklar
 Alan S. Morris, "Measurement and Instrumentation Principles", Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, 2001