DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üretim Organizasyon ve Yönetim MMS   202 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kerimcan ÇELEBİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiVELİ ÖZBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere üretim ve işlemler yönetimini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste yönetim ve yönetim teknikleri, üretim sistemleri, organizasyon, fabrika kuruluş planlaması ve proje çalışmaları, üretimle ilgili fonksiyonlar, talep tahminleri, iş etüdü, iş değerlendirme ve ücret sistemleri, fabrika yeri seçimi, fabrika yerleşim düzeni, yerleşim düzeni çalışmaları, yerleşim düzeni değerleme çalışmaları, mühendislik ve üretim ekonomisi, yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, ürün ve imalat maliyetleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetim konusunu tanımlar.
2) Yönetim tekniklerini tanımlar.
3) Fabrika kuruluş planlaması, proje çalışmaları yapar.
4) Endüstri ve işletme hakkında fikir sahibi olur
5) Organizasyon tekniklerini tanımlar.
6) Fabrika işletme tekniklerini kullanır.
7) Mühendislik problemlerini çözebilme becerisi kazanır
8) Üretim tekniklerini açıklar.
9) İş etüdü yapar.
10) İş değerlendirmesi yapar.
11) Mühendislik ekonomisi hakkında fikir sahibi olur
12) Üretim ekonomisini açıklar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, yönetim ve yönetim teknikleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 üretim sistemleri, organizasyon İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 fabrika kuruluş planlaması ve proje çalışmaları, üretimle ilgili fonksiyonlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 talep tahminleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 iş etüdü İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 iş değerlendirme ve ücret sistemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 fabrika yeri seçimi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 fabrika yerleşim düzeni İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 yerleşim düzeni çalışmaları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 yerleşim düzeni değerleme çalışmaları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 mühendislik ve üretim ekonomisi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 ürün ve imalat maliyetleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 ürün ve imalat maliyetleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuÜretim Organizasyonu ve Yönetimi, Prof. Dr. İ. Mete Doğruer,
Alfa Basım Yayım Dağıtım
Diğer Kaynaklar
Üretim Planlaması, Feray Odman Çelikçapa, Alfa Basım Yayım Dağıtım