DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İmalat Yöntemleri 1 MMB   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Veli ÖZBOLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiVELİ ÖZBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Demir ve çelik üretimi, döküm, toz metalurjisi ve plastik şekil verme imalat yöntemlerinin temel prensiplerini, kullanılan donanımları ve uygulama alanlarını tanıtmak ve bu usullere ait temel hesaplama bilgileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Demir ve çelik üretiminin esas ve ilkelerini, Yaygın olarak kullanılan döküm yöntemlerini, Model, besleyici, maça tasarımı, İstenilen ürün özelliklerine göre uygun imalat yöntemini, döküm hatalarını, dövme, haddeleme, ekstrüzyon, tel çekme, çubuk çekme ve bükme işlemlerini, sıcak ve soğuk şekil verme yöntemlerin tanıtmaktır.,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Demir ve çelik üretiminin esas ve ilkelerini kavrar
2) Yaygın olarak kullanılan döküm yöntemlerini ayırteder
3) Model, besleyici, maça tasarımı yapar
4) İstenilen ürün özelliklerine göre uygun imalat yöntemini seçer
5) Döküm hatalarını tanımlar
6) Dövme, haddeleme, ekstrüzyon, tel çekme, çubuk çekme ve bükme işlemlerini tasarlar.
7) Plastik şekil verme yöntemleri için kuvvet ve güç hesabı yapabilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Demir ve Çelik Üretimi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
2 Çelik Üretim yöntemleri, Çeliğin katılaşması; kokil kalıba döküm, sürekli döküm İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
3 Döküm teknolojisinin temel prensipleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
4 Döküm teknolojisinin temel prensipleri (devam) İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
5 Kum Kalıba döküm, seramik kalıba döküm, savurma döküm İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
6 Metal kalıba döküm, basınçlı döküm, dökümde tasarım kriterleri, döküm hataları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
7 Toz metalurjisi üretim yöntemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav lgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 Plastik şekil verme yöntemlerinin temel ilkeleri, sınıflandırılması İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
10 Haddeleme İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
11 Dövme ve dövme yöntemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
12 Kuvvet ve güç hesaplamaları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
13 Kuvvet ve güç hesaplamaları (devam) İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
14 Metal sacların şekillendirilmesi: Bükme İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
15 Ekstrüzyon ve ekstrüzyon yöntemleri, Tel ve çubuk çekme İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuImal Usulleri_Mustafa Çiğdem
Diğer Kaynaklar
MMB 303 Ders notları