DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği 1 MMB   311 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Engin PINAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiENGİN PINAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında temel konuların (iş kazalarının tanımı ve sebepleri) ve temel mevzuatlar
Dersin İçeriği
Genel tanımlar, İş kazaları ve meslek hastalıları tanımları, İş kazalarının analizi, İş güvenliği ile ilgili ulusal kurumlarI, İş güvenliği ile ilgili ulusal kurumlar, İş Güvenliği Kurulları, İş yerlerinin denetlenmesi, Meslek Hastalıkları, Meslek Hastalıkları, İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesi, İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesi, İş Güvenliği ile ilgili Uluslar arası Mevzuat

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler iş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği temel kavramlarını tanımlar.
2) Öğrenciler iş kazası tanımı, sebepleri ve uluslararası kaza değerlendirme yöntemlerini ayırt eder.
3) Öğrenciler iş güvenliği ile ilgi ulusal kurumları, iş güvenliği uzmanlığı yetki ve sorumluluklarını kavrar.
4) Öğrenciler iş Müfettişliği, meslek hastalıkları ve sebeplerini kavrar.
5) Öğrenciler iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, risk analizleri ve risk yönetimi ile uluslararası kaza önleme ve değerlendirme yöntemlerini ayırt eder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel tanımlar Genel tanımlar 2 İş kazaları ve meslek hastalıları tanımları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
2 İş kazaları ve meslek hastalıları tanımları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
3 İş kazalarının analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
4 İş güvenliği ile ilgili ulusal kurumlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
5 İş güvenliği ile ilgili ulusal kurumlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
6 İş Güvenliği Kurulları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
7 İş Güvenliği Kurulları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 İş yerlerinin denetlenmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
10 Meslek Hastalıkları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
11 Meslek Hastalıkları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
12 İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
13 İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
14 İş Güvenliği ile ilgili Uluslar arası Mevzuat İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
15 İş Güvenliği ile ilgili Uluslar arası Mevzuat İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu"Özkılıç, Ö. (2005), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, TİSK Yayınları, Ankara.
Bahr, N.J., 1997. System Safety Engineering and Risk Assesment: A Practical Approach, Taylor&Francis, Ney York, 251 s.
Hale, A. & Baram, M.,1998. Safety Management The Challenge of Change, Pergamon, Netherlands, 275 s.
OHSAS 18001, TS18001. 2007.
Bayır, M., Ergül, M. (2006), İş Güvenliği, Alfa Aktüel Yayınları, s: 213, Bursa.
İlgili kanun ve yönetmelikler"
Ders Notu
Diğer Kaynaklar