DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makine Dinamiği MMB   302 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet BİLGİLİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiVELİ ÖZBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, makina tasarımının ikinci aşaması olan kuvvet çalışmasında dış kuvvetlerin makina yapısı üzerindeki etkilerinin analizi ve sentezi konularında, öğrencilere gerekli temel teknik bilgiyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste; makina tasarımı makina dinamiği ilişkileri, temel kavramlar, basit-bileşik makinalarda statik kuvvet analizi, sürtünme kuvvetleri, dinamik kuvvet analizi, makinaların birleşik statik-dinamik kuvvet analizleri, kütle-eşdeğer kütle sistemleri, dengeleme kavramları, tek ve çok düzlemde dönen kütlelerin dengelenmesi, statik-dinamik dengeleme makinaları, gidip-gelen kütlelerin dengelenmesi, çok silindirli sıralı motorlar, volan inceleme ve tasarımı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makinaların dışardan etkiyen kuvvetlerle etkileşim ilişkilerini kavrar.
2) Mekanik sistemlerin statik-dinamik-sürtünme kuvvet analizlerini yapar.
3) Dönel ve gidip gelen kütlelerin dengelemesini gösterir.
4) Özel makina parçalarının tasarımını yapar.
5) Makina tasarımı-makina dinamiği ilişkisini açıklar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makina Dinamiğine Giriş İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Temel Kavramlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Basit-Bileşik Makinalarda Statik Kuvvet Analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Sürtünme Kuvvetleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Makinalarda Dinamik Kuvvet Analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 MakinalardaBirleşik Statik- Dinamik Kuvvet Analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Kütle-Eşdeğer Kütle Sistemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Özel Makine Parçalarının İncelenmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Volan İnceleme ve Tasarımı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Dengeleme Kavramları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Tek ve Çok Düzlemde Dengeleme İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Statik-Dinamik Dengeleme Makinaları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Gidip-gelen Kütlelerin Dengelenmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Çok Silindirli Sıralı Motorlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuMakine Mühendisliğinde Deneysel Yöntem,Akçalı,İ.D.,Ç.Ü.MACTİMARUM Yayın NO:6,1998
Diğer Kaynaklar
Diğer kaynaklar