DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İmalat Yöntemleri 2 MMB   304 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Veli ÖZBOLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiVELİ ÖZBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Talaşlı imalat ve ısıl birleştirme yöntemleri hakkında bilgi vermek; bu yöntemlerin temel prensiplerini, kullanılan donanımları ve uygulama alanlarını tanıtmak; bu usullere ait temel hesaplama bilgileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı öğrencilere talaşlı imalat yöntemleri, Kesme kuvvetleri, Enerji ve güç, Kesme sıvıları, Kesici takımlar, Kesici takım malzemeleri, Kesici takım geometrisi, Takım aşınması ve takım ömrü, Tornalama işlemleri, Vargel ve planya, Yüzey bitirme işlemleri, Frezeleme işlemleri, Kaynaklı birleştirme, Oksi-asetilen kaynak yöntemi, Örtülü elektrot ark kaynağı; elektrotlar, elektrot örtüleri, kaynak parametreleri, kaynak hataları, Gaz altı ark kaynak yöntemleri, Toz altı ark kaynak yöntemi, Elektrik direnç kaynağı, Diğer ısıl birleştirme yöntemleri, Lehimleme işlemlerini tanıtmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Talaşlı imalat konularına ilişkin esas ve ilkeleri tanımlar.
2) Takım tezgahlarını sınıflanlandırabilir ve yapılabilecek işlemleri tanır.
3) Tornalama işlemlerini açıklar.
4) Kullanılacak talaşlı imalat yöntemi ile ilgili çalışma parametrelerini seçer.
5) Talaşlı imalat yöntemleri ile ilgili bilgileri kullanabilme yeteneği kazanır
6) Yüzey bitirme işlemlerinin temel prensipleri, uygulama alanları ve işlem parametrelerinin etkisi konularında bilgi sahibi olur
7) Isıl yöntemlerinin temel prensiplerini kavrar ve uygulamaya bağlı olarak uygun ısıl birleştirme yöntemi seçer.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
X
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
X
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
X
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
X
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
X
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
X
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Talaşlı imalat prosesleri; Giriş, Terminoloji ve Talaş Kaldırma Mekanizması İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Kesme Kuvvetleri, Kesme işlemlerinde Enerji ve Güç, Sıcaklık ve Kontrolü, Kesme Sıvıları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Kesici Takımlar, Kesici Takım Malzemeleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Takım Geometrisi, Takım Aşınma Mekanizması, Takım Ömrü İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Tornalama, Borlama, Vargel ve Planyalama İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Frezeleme İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Proses Değişkenlerin Seçimi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 Kaynak Prosesleri; Giriş, Isı Etkisi ve Distorsiyon, Kaynak Kabiliyeti İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Kaynağın Sınıflandırılması, Oksi-Gaz ergitme Kaynağı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Elektrik Ark Kaynağı, Güç Kaynakları, Örtülü Elektrot Ark Kaynağı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Gazaltı Kaynak Yöntemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Elektrik Direnç Kaynağı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Diğer Kaynak Yöntemleri,Kaynak Parametreleri, Kaynak Hataları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Kaynak Ağzı Şekilleri ve Kaynaklı Bağlantılarda Standart Gösterim İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuMaterials and Processes in Manufacturing by E. Paul Degarmo, J.Temple Black and Ronald A. Kohser. 
Fundamentals of Fabrication and Welding by F.J.M. Smith.
Technology of Machine Tools by S. F. Krar and A. F. Check
Introduction to Manufacturing Processes by John A. Schey.
Diğer Kaynaklar
Ders Notu