DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makine Elemanları 2 MMB   310 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kerimcan ÇELEBİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKERİMCAN ÇELEBİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Talaşlı imalat ve ısıl birleştirme yöntemleri hakkında bilgi vermek; bu yöntemlerin temel prensiplerini, kullanılan donanımları ve uygulama alanlarını tanıtmak; bu usullere ait temel hesaplama bilgileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Talaşlı imalat yöntemleri. Kesme kuvvetleri. Enerji ve güç. Kesme sıvıları. Kesici takımlar. Kesici takım malzemeleri. Kesici takım geometrisi. Takım aşınması ve takım ömrü. Tornalama işlemleri. Vargel ve planya. Yüzey bitirme işlemleri. Frezeleme işlemleri. Kaynaklı birleştirme. Oksi-asetilen kaynak yöntemi. Örtülü elektrot ark kaynağı; elektrotlar, elektrot örtüleri, kaynak parametreleri, kaynak hataları. Gaz altı ark kaynak yöntemleri. Toz altı ark kaynak yöntemi. Elektrik direnç kaynağı. Diğer ısıl birleştirme yöntemleri. Lehimleme işlemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makine elemanı olarak kullanılan yayların tiplerini, kullanım amaçlarını bilir.
2) Helisel yaylarda gerilme ve şekil değiştirme ifadelerini elde eder, gerilme ve şekil değiştirmeleri hesaplar.
3) Statik ve yorulma yüklemeleri altında çalışan çekme, basma ve burulma yaylarını kritik frekanslarını da dikkate alarak analiz eder ve tasarlar.
4) Kaymalı ve rulmanlı yatak kullanım kriterlerini bilerek uygun mekanik yatağı seçer.
5) Bilyalı, makaralı ve konik rulmanları yükleme durumlarını dikkate alarak üretici kataloglarından seçer ve tasarımda yağlamayı da içerecek şekilde uygular.
6) Yağlama tiplerini ve biçimlerini (hidrodinamik, hidrostatik, sınır yağlama vb.) bilir ve uygun olanı seçer.
7) Optimizasyon tekniği kullanarak kaymalı yatak çeşitlerini basınçlı ve normal hidrodinamik yağlama durumu için tasarlar, analiz eder
8) Dişli tiplerini tanır ve uygulamaya uygunu belirler.
9) Dişli kutularında yer alan (Düz, helisel, konik ve sonsuz dişlileri) tasarlar.
10) Balataların, frenlerin, kaplin ve volanların temel karekteristik özelliklerini bilir.
11) Temel makine elemanlarını tasarlar.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 MEKANİK YAYLAR; Helisel yaylarda gerilmeler, Helisel yaylarda çökme, Çekme yayları, Basma yayları, Stabilite (burkulma), Yay malzemeleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Helisel yayların kritik frekansı, Yorulma yüklemesi, yorulma yükleri altındaki helisel yayların tasarımı, Çekme yayları, Helisel burulma yayları, Belleville yayları, Çeşitli tip yaylar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 RULMANLI YATAKLAR; Rulmanlı yatak tipleri, Rulmanlı yatak ömrü, Rulman katolog güvenilirliğinde yük-ömür, Rulman dayanımı, Yük-Ömür ve güvenilirliği ilişkilendirme İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Birleşik radial ve eksenel yükleme, Değişken yükleme, Bilyalı ve düz makaralı rulmanların seçimi, Konik makaralı rulman seçimi, Tasarım değerlendirme, Yağlama, Montaj ve yerleştirme İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 YAĞLAMA VE KAYMALI YATAKLAR; YAğlama tipleri, Vizkosite, Petrof kanunu, Kararlı yağlama, Kalın-film yağlama, Hidrodinamik teori, Tasarımda dikkate alınacaklar, Değişkenler arası ilişkiler, İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Boşluk, Basınç yağlamalı yataklar, Yükler ve malzemeler, Yatak tipleri, Eksenel yataklar, Sınır yağlamalı yataklar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
Problem Çözme
7 DİŞLİLER, Dişli tipleri, Sembolik notasyon, Yuvarlanma hareketi, Dişli profili, Temel dişli kanunları, Temas oranı, Kesişim, Dişli imalatı, İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 Düz konik dişliler, paralel helisel dişliler, Sonsuz dişli ve çarkı, dişli sistemleri, Dişli grupları, Tüm dişli tipleri için kuvvet analizleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 DÜZ VE HELİSEL DİŞLİLER; Lewis eğilme eşitliği, Yüzey dayanımı, AGMA gerilme ve dayanım eşitlikleri, AGMA tasarım faktörleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 KONİK VE SONSUZ DİŞLİLER; Konik dişli, Konik dişli gerilme dayanımı, AGMA eşitlik faktörleri, Düz konik dişli analizi, Düz konik dişli diş eşleşme tasarımı, Sonsuz dişli, Sonsuz dişli tasarım ve analizi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 DEBRİYAJLAR; FRENLER; KAPLİNLER VE VOLANLAR; Statik, İç balata genişlemeli kampanalı debriyaj ve frenler, Dış balata (sıkıştırmalı) kampanalı debriyaj ve frenler, bant tipi debriyaj ve frenler, sürtünme tipi eksenel debriyajlar. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Konik debriyaj ve frenler, Enerji faktörleri, Sıcaklık artışı, Sürtünme malzemeleri, Çeşitli tip debriyajlar ve kaplinler, Volanlar. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 ESNEK MEKANİK ELEMANLAR; Kayışlar, Düz kayış-kasnak sürücüler, V-kayışları, Zincir dişli, İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Halat sürücüler, Tel halatlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar