DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 MMB   312 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Engin PINAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiENGİN PINAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel iş güvenliği konularını öğrenmiş olan öğrencilerin ilgili iş güvenliği kanun ve yönetmeliklerini kendi meslek grupları dahilinde kullanabilmelerini amaçlamaktadır. Öğrendikleri yeni bilgiler ile kaza önlemlerini alabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
İş yeri Kurulması, İşyeri ve eklentileri yönetmeliği , Yangın, Elektrik Akımı , İlk Yardım ve Kurtarma, Kişisel Korunma, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, Acil Durum Planları,İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi, standartları ve İletişim,Ağır ve tehlikeli iş sınıfı, Mesleki iş güvenliği ile ilgili yönetmelikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir işyerinde olması gerekli asgari koşulları kavrayabilmeli, ilgili yönetmelikleri kullanabilmeli
2) Yangın, elektrik akımı, ilk yardım ve kurtarma kavramlarına hakim olabilmeli
3) Kişisel koruyucular, Sağlık ve güvenlik işaretlerini tanıyabilmeli ve acil durum eylem planı yapabilmeli
4) İş ekipmanlarının iş güvenliğine yönelik tasarımı ve standartları, işyerlerinde sağlık güvenlik eğitimi ve standartları, belgelendirme, OHSAS 18001 (TS 18001) iş sağlığı ve güvenliği kalite standardını tanıyabilmeli
5) Mesleği ile ilgili yönetmelikleri kavrayabilmeli ve uygulayabilmeli
6) Standart güvenlik, sağlık ve güvenlik hukukunu bilir
7) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kurallara ve güncel yönetmeliğe hakim olunmasının sağlanması
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Yeri Kurulması, İşyeri ve eklentileri yönetmeliği İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
2 Yangın sistemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Tartışma
3 Elektrik Akımı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
4 İlk Yardım ve Kurtarma İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
5 Kişisel Korunma İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
6 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
7 Acil Durum Planları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
10 İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
11 İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi, standartları ve İletişim İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
12 Ağır ve tehlikeli iş sınıfı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
13 Ağır ve tehlikeli iş sınıfı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
14 Mesleki iş güvenliği ile ilgili yönetmelikle İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
15 Mesleki iş güvenliği ile ilgili yönetmelikle İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar