DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makine Mühendisliğine Giriş MMB   118 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Abdulkadir YAŞAR
Dersi Verenler
Prof.Dr.ABDULKADİR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı makina mühendisliğinin işlevlerini, yöntemlerini, içeriğini ve teknik terminolojisini, konularında eğitimin başlangıç aşamasında gerekli temel bilgiyi, mekanik bilimini, mühendislik bilimleri temel tanımını, kavramını, kapsam ve ilişkilerini, makine mühendisinin temel işlevlerini ve metodolojisini, mühendislik ve makine tasarımlarını, makinalardaki hareket, kuvvet, dayanıklılık ve direngenlik özelliklerini, makinaların bileşenlerini, malzeme ve üretim yöntemleri hakkında temel bilgileri kavratmaktır..
Dersin İçeriği
Makine mühendislğinin işlevleri yöntemleri, içeriği ve teknik terminolojisi.Mekanik Bilimi-Mühendislik Bilimleri temel tanım, kavram, kapsam ve ilişkileri.Makinalardaki hareket, kuvvet, dayanıklılık ve direngenlik özellikleri. Makinaların bileşenleri, malzeme ve üretim yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenmenin ders kitapları ile sınırlı olmadığını, öğrencinin stajlara ve teknoloji kullanımına gerekli özeni göstermesi gerektiğini anlar
2) Diplomanın başarılı olmak için gerekli olduğu ancak yeterli olmayacağı bu nedenle sürekli kendini yenilemenin ve hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar
3) Mühendislerin sosyal, mesleki ve etik sorumluluklarının önemi anlar
4) Mühendisliğin güncel konuları ve sorunlarını anlar
5) Mühendislik kariyeri için kazanması gereken bilgi ve becerilerini anlar
6) Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerini kavrar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makine Mühendisliğine Giriş. İlgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
2 Makine Mühendisliği İlkeleri İlgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
3 Makine Mühendisliğinin İşlev ve Yöntemleri İlgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
4 Termodinamik İlkeler İlgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
5 Mühendislik ve Makine Tasarım Kavramları İlgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
6 Isı Transferi İlgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
7 Makinalarda Mekanizmalar ve Hareket Özellikleri İlgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
9 Ara Sınav Arasınav Yazılı Sınav
10 Akışkanlar Mekaniği İlgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
11 Kuvvet,Dayanıklılık ve Direngenlik İncelemeleri İlgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
12 Enerji Sistemleri İlgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
13 Makinalarda Malzeme ve Üretim Yöntemleri İlgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
14 Otomotiv Sistemleri İlgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
15 Makina Bileşenleri İlgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuIntroduction to Mechanical Engineering, Robert Rizza, Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar