DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
CNC Teknolojisi MMS   405 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kerimcan ÇELEBİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKERİMCAN ÇELEBİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bilgisayar denetimli takım tezgahlarıyla ilgili genel bilgileri öğretmek, bu tezgahların kullanılması ve programlanmasının bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste sayısal denetimli tezgahlarda koordinat sistemleri, tezgah hareketleri ve hareket kontrolü, sürücü-kızak sistemleri, sayısal denetimli tezgahlarda tezgah-bilgisayar donanım arayüzü, sayısal denetimde DNC, CNC ve AC teknolojileri, sayısal denetimli takım tezgahlarında parça programlama teknikleri: Elle programlama, bilgisayar yardımıyla programlama, parça programlama uygulamaları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar kontrollü tezgahlarını kullanılan kontrol sistemlerine göre sınıflandırır ve temel prensiplerini tanımlar.
2) Kontrol sistemleri hakkında bilgi sahibidir.
3) Bilgisayar kontrollü tezgahların konvansiyonel tezgahlara göre üstünlüklerini, sınırlamalarını ve kullanım alanlarını yorumlar.
4) İstenilen ürün özelliklerine göre uygun kontrol sistemine sahip tezgah seçimi yapar.
5) Takım tezgahlarının sayısal olarak programlanmasında kullanılan metotları açıklar.
6) Sabit döngüleri kullanarak program yazma becerisi kazanır
7) Yazılmış programları yorumlar.
8) Adaptif kontrol sistemlerine ilişkin temel kavramları hakkında bilgi sahibidir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 CNC tezgahlar ve programlama temelleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Programlama dili standardları ve metotları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Programlama dili standardları ve metotları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Eksen hareketleri kontrolü İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ölçülendirme sistemi ve konumlama prensipleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Hazırlık (G) fonksiyonları ve yardımcı (M) fonksiyonları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Parça programının yapısı ve unsurları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 Alt programlar ve döngüler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Alt programlar ve döngüler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Takım seçimi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Takım seçimi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Takım ve iş parçası offsetleme İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tornalama ve frezeleme için uygulamalar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tornalama ve frezeleme için uygulamalar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuCNC Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları, Mustafa AKKURT, Birsen Yayınevi, 1996.
Diğer Kaynaklar
CNC-METAL İşleme El Kitabı, Sadi ATAŞİMŞEK, Birsen Yayınevi.
CNC Nümerik Kontrolu Takım Tezgahları ve Programlanması, Hasan APAYDIN, Birsen Yayınevi.