DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güç Santralleri MMS   411 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Arif ÖZBEK
Dersi Verenler
Doç.Dr.ARİF ÖZBEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı enerjinin Biçimleri, Elektrik Enerjisi Üretimi, Elektrik Enerjisi Santral Çeşitleri, Güneş Enerjisi, Güneş Pili (Fotovoltaik) sistemleri, Aktif Sistemler kullanarak Isı Enerjisi Üretim,i Rüzgar Enerjisi ,Rüzgar Türbinleri,Su (Hidrolik-Hidroelektrik) Enerjisi, Türbinlerin Sınıflandırılması, Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi,Dalga Enerjisi, Biyokütle, Hidrojen Enerji Sistemi, Termik Santrallerin Çalışma Yöntemi, Kazanlar ,Türbinler,Soğutma Kulesi ve Nükleer Santraller hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste enerjinin Biçimleri, Elektrik Enerjisi Üretimi, Elektrik Enerjisi Santral Çeşitleri, Güneş Enerjisi, Güneş Pili (Fotovoltaik) sistemleri, Aktif Sistemler kullanarak Isı Enerjisi Üretim,i Rüzgar Enerjisi ,Rüzgar Türbinleri,Su (Hidrolik-Hidroelektrik) Enerjisi, Türbinlerin Sınıflandırılması, Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi,Dalga Enerjisi, Biyokütle, Hidrojen Enerji Sistemi, Termik Santrallerin Çalışma Yöntemi, Kazanlar ,Türbinler,Soğutma Kulesi ve Nükleer Santraller anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enerjinin Biçimlerini tanımlar
2) Elektrik Enerjisi Üretimini açıklar
3) Elektrik Enerjisi Santral Çeşitlerini ayırt eder
4) Güneş Enerjisini sınıflandırır
5) Güneş Pili (Fotovoltaik) sistemlerini gösterir
6) Aktif Sistemler kullanarak Isı Enerjisi Üretimini ayırt eder
7) Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbinlerini açıklar
8) Su (Hidrolik-Hidroelektrik) Enerjisini kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enerjinin Biçimleri, Elektrik Enerjisi Üretimi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Yenilenebilir enerji kaynakları, Güneş Enerjisi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Güneş Pili (Fotovoltaik) sistemleri, Aktif Sistemler kullanarak Isı Enerjisi Üretimi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Problem Çözme
4 Rüzgar Enerjisi, Rüzgar Türbinleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
5 Su (Hidrolik-Hidroelektrik) Enerjisi, Türbinlerin Sınıflandırılması İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Termik Santrallerin Çalışma Yöntemi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Termik Santral Çevrimleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav
9 Kömür Kazanları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Kömür Kazanları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Buhar Türbinleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Buhar Türbinleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Gaz Türbinleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Soğutma Kuleleri, Nükleer Santraller İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Final Sınavı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuPower Plant Engineering, A.K.Raja, A.P. Srivastava, M.Dwivedi, 1st Edition, New Age International Publishers, 2006
Diğer Kaynaklar
Mühendislik yaklaşımıyla termodinamik, Yunus Çengel