DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Havalandırma Sistemleri MMS   402 8 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Engin PINAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiENGİN PINAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri temel ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) bilgisi ile donatma ve HVAC teknolojileri konusunda bilgi ile donatarak çeşitli uygulamalı problemleri çözebilme kabiliyetini kazandırma
Dersin İçeriği
Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) sistemlerine giriş. İklimlendirme sisteminin temelleri. Yaz iklimlendirme sistemleri. Evaporatif, Kış ve Tüm Yıl Klima Sistemleri. Soğutma yükü hesabı. Isıl konfor, dış ve iç tasarım şartları. Havalandırma ve hava kanallarının tasarımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İklimlendirme ve havalandırma sistemlerini tanıma ve tasarlayabilmek.
2) Soğutma yükü hesabını kavramak.
3) Psikometrik diyagramı kullanmayı kavramak.
4) Soğutma ve buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerini kavramak.
5) Havalandırma cihazlarının seçmek
6) Fanları, filtreleri, serpantinlerin kavramak.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
2
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) sistemlerine giriş Ders notu, Bölüm 1 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İklimlendirme sisteminin temelleri Ders notu, Bölüm 2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İklimlendirme sisteminin temelleri Ders notu, Bölüm 2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Psikometrik diyagram Ders notu, Bölüm 2 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yaz iklimlendirme sistemleri Ders notu, Bölüm 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Evaporatif, Kış ve Tüm Yıl Klima Sistemleri Ders notu, Bölüm 4 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Evaporatif, Kış ve Tüm Yıl Klima Sistemleri Ders notu, Bölüm 4 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Soğutma yükü hesabı Ders notu, Bölüm 4 Anlatım
Soru-Cevap
10 Soğutma yükü hesabı Ders notu, Bölüm 5 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Isıl konfor, dış ve iç tasarım şartları Ders notu, Bölüm 5 Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Isıl konfor, dış ve iç tasarım şartları Ders notu, Bölüm 6 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Havalandırma ve İklimlendirmede hava taşınımı Ders notu, Bölüm 7 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hava kanllarının tasarımı Ders notu, Bölüm 8 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Hava kanllarının tasarımı Ders notu, Bölüm 8 Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Doç.Dr. Mehmet BİLGİLİ, Isıtma Havalandırma ve İklimlendirme II Ders notları