DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 2 * CKZ   106 2 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.ABDULKADİR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türev ve integralin fiziksel ve matematiksel manasının açıklanması
Dersin İçeriği
Alan, hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları, Belirli integralin uygulamaları. Kutupsal koordinatlar. Vektörler, matrisler (tanımı, türleri, toplam ve çarpma). Determinant hesaplamaları. Lineer denklemler ve çözümleri. Uzayda doğrular ve düzlemler. Koordinat eksen dönüşümü. Çok katlı integraller ve kullanımları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
3 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
4 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
6 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
8 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
9 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
11 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
14 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
16-17

KAYNAKLAR
Ders NotuMühendisler için Matematik Ders Notları (Ali Hamza TANRIKULU)
Diğer Kaynaklar
Calculus and Analytic Geometry (Sherman K. STEIN, Anthhony BARCELLOS,McGraw-Hill, Inc.)