DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Bilimi * CKS   203 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gözde TANSUĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÖZDE TANSUĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzemelerin yapıları, genel özellikleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, meslek hayatında karşılaşacağı malzemelerin uygulamasını yapma yetisini kazanır.
Dersin İçeriği
Malzemelerin sınıflandırılması. Atomsal yapı ve atomlararası bağ. Katılarda kristal yapılar. Katılarda kusurlar. Yayınma. Metallerin mekanik özellikleri. Dislokasyonlar ve dayanım artırıcı mekanizmalar. Hasar. Faz diyagramları. Uygulamalar ve metal alaşımlarının işlenmesi. Seramikler. Polimerler. Kompozitler. Korozyon.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Malzemenin tanımı, malzeme bilimi ve mühendisliği, malzemelerin sınıflandırılması Kaynak incelenmesi
2 Atomun yapısı ve atomlararası bağ Kaynak incelenmesi
3 Katılarda kristal yapılar Kaynak incelenmesi
4 Katılarda kusurlar ve yayınma Kaynak incelenmesi
5 Metallerin mekanik özellikleri Kaynak incelenmesi
6 Dislokasyonlar ve dayanım arttırıcı mekanizmalar ve hasar Kaynak incelenmesi
7 Faz diyagramları Kaynak incelenmesi
8 Ara Sınav Kaynak incelenmesi
9 Uygulamalar ve metal alaşımların incelenmesi Kaynak incelenmesi
10 Alıştırmalar Kaynak incelenmesi
11 Seramiklerin yapıları, özellikleri, üretim ve uygulamaları Kaynak incelenmesi
12 Polimerlerin yapıları, özellikleri, üretim ve uygulamaları Kaynak incelenmesi
13 Kompozitlerin yapıları, özellikleri, üretim ve uygulamaları Kaynak incelenmesi
14 Malzemelerin korozyonu ve bozunması Kaynak incelenmesi
15 Final Kaynak incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, William D. Callister, David G. Retwisch, Sekizinci basımdan çeviri, Nobel.Malzeme Bilgisi, Hayri Yalçin, Metin Gürü, Palme YayıncılıkMalzeme Bilimi ve Mühendisligi, William F. Smith, Literatür Yayıncılık