DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Malzemenin tanımı, malzeme bilimi ve mühendisliği, malzemelerin sınıflandırılması Kaynak incelenmesi
2 Atomun yapısı ve atomlararası bağ Kaynak incelenmesi
3 Katılarda kristal yapılar Kaynak incelenmesi
4 Katılarda kusurlar ve yayınma Kaynak incelenmesi
5 Metallerin mekanik özellikleri Kaynak incelenmesi
6 Dislokasyonlar ve dayanım arttırıcı mekanizmalar ve hasar Kaynak incelenmesi
7 Faz diyagramları Kaynak incelenmesi
8 Ara Sınav Kaynak incelenmesi
9 Uygulamalar ve metal alaşımların incelenmesi Kaynak incelenmesi
10 Alıştırmalar Kaynak incelenmesi
11 Seramiklerin yapıları, özellikleri, üretim ve uygulamaları Kaynak incelenmesi
12 Polimerlerin yapıları, özellikleri, üretim ve uygulamaları Kaynak incelenmesi
13 Kompozitlerin yapıları, özellikleri, üretim ve uygulamaları Kaynak incelenmesi
14 Malzemelerin korozyonu ve bozunması Kaynak incelenmesi
15 Final Kaynak incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, William D. Callister, David G. Retwisch, Sekizinci basımdan çeviri, Nobel.Malzeme Bilgisi, Hayri Yalçin, Metin Gürü, Palme YayıncılıkMalzeme Bilimi ve Mühendisligi, William F. Smith, Literatür Yayıncılık