DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akışkanlar Mekaniği * CKZ   202 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERÜNAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU ERÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel mühendislik konularından biri olan akışkanlar mekaniği konusunda temel eğitimi sağlamak ve akışkanlar mekaniğinin temel prensip ve yöntemlerini kimya mühendisliği problemlerinde ve uygulamalarında nasıl yararlanılabileceğini göstermek
Dersin İçeriği
Akışkanlar Mekaniğine Giriş, Akışkanların özellikleri, Boyut Analizi, Akışkanların Statiği, Akışkanların Akımı, Akışkanların tek boyutlu, iki boyutlu ve 3 boyutlu Akım Analizleri, Borusal Akış, Momentum Denkliği, Navier Stokes Denkliği, Bernoulli Denklemi, Sınır Tabaka Teorisi, Daldırılmış Cisimler Çevresinde Akım, Genel Enerji Denkliği, Sürtünme, Pompalar, katı yataklar, Akış Ölçerler, Sıvıların Karıştırılması, Dallanmış Boru Şebekelerinde Akış

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavram, Birim ve Boyutlar Ders notu ve Ders Kitabı
2 Akışkan Özellikleri ve Sınıflandırması Ders notu ve Ders Kitabı
3 Akışkan Statiği (Hidrostatik) Ders notu ve Ders Kitabı
4 Akışkanlar Kinematiği Ders notu ve Ders Kitabı
5 Akışkan Dinamiği Ders notu ve Ders Kitabı
6 Akışkanlarda Karıştırma Ders notu ve Ders Kitabı
7 Bir Boyutlu Akımların Temel Denklikleri: İdeal Akışkanlar Ders notu ve Ders Kitabı
8 Ara Sınav
9 Bir Boyutlu Akımların Temel Denklikleri: Gerçek Akışkanlar Ders notu ve Ders Kitabı
10 İdeal Akışkanların İki Boyutlu Denklikleri Ders notu ve Ders Kitabı
11 Gerçek Akışkanların İki Boyutlu Denklikleri Ders notu ve Ders Kitabı
12 Gazların Borular İçinde Akışı ve Kompresörler Ders notu ve Ders Kitabı
13 Gaz-Sıvı Karışımlarının Borular İçinde Akışı Ders notu ve Ders Kitabı
14 Ölçme Teknikleri ve Cihazları Çeşitli kaynaklardan araştırmalar
15 Ölçme Teknikleri ve Cihazları Çeşitli kaynaklardan araştırmalar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Prof.Dr. Bekir Zühtü Uysal, Akışkanlar Mekaniği, Alp Yayıncılık, 2006.
Yunus A. Cengel, John M.Cimbala, Akışkanlar mekaniği:Temelleri ve Uygulamaları, İzmir Güven Kitabevi, 2011.
Sümer Peker, Şerife Ş. Helvacı, Akışkanlar Mekaniği Kavramlar, Problemler, Uygulamalar, Literatür Yayıncılık.
Munson, B.R., Young, D.F., Okiishi, T.H., Fundamentals of Fluid Mechanics, 2nd Edition, 1994.
Perry,R.H., Green,D., Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, 7th ed., McGraw Hill, 1997.
McCabe, W.L., Smith, J.C., Harriott, P., Unit Operations of Chemical Engineering, 7th Edition, 2005.