DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya 2 * CKZ   110 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gözde TANSUĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÖZDE TANSUĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek. 2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek. 3.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek. 4.Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak. 5.Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Katılar, Karışımlar, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asitler ve bazlar, Sulu çözelti reaksiyonları, Kimyasal termodinamik, Elektrokimya, Organik Kimya, Biyokimya

Dersin Öğrenme Kazanımları
-