DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri * CKZ   109 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş. Gör. Ali İhsan ŞEKERTEKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERSAN EYİLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye, bilgisayarı temel düzeyde kullanabilme (belge hazırlama, tablo hazırlama, sunu hazırlama, internet kullanımı) becerisini kazandırmak
Dersin İçeriği
Windows İşletim Sistemi; İnternetin Etkin Kullanımı, Office Programları: Microsoft Word ile Belge Oluşturma ve Düzenleme, Microsoft Excel ile Çizelge-Grafik Oluşturmak ve Hesaplama Fonksiyonlarını Kullanmak, Grafik çizimi; Microsoft Powerpoint ile Sunu Hazırlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Donanımları ve İşletim Sistemleri Genel Tanımlar Ders notu
2 Windows İşletim Sistemi Esasları Ders notu
3 Internet ve Outlook Kullanımı Ders notu
4 Power Point a Giriş Ders notu
5 Power Point Uygulama: 5-10 dk.lık bir sunum yapma Ders notu
6 Microsoft Excel e Giriş Ders notu
7 Microsoft Excel Ders notu
8 Ara Sınav
9 Microsoft Excel Ders notu
10 Microsoft Excel Uygulama Ders notu
11 Microsoft Excel Uygulama Ders notu
12 Microsoft Word Özel Uygulamalar Ders notu
13 Microsoft Word Uygulama Ders notu
14 Excel, Word ve Power Point Uygulamaları Ders notu
15 Excel, Word ve Power Point Uygulamaları Ders notu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Office Word-Excel-Power Point-Access, M.Tekin, N. Tekin. Step by step Excel; FrontPage; PowerPoint