DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kütle ve Enerji Denklikleri * CKZ   201 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERÜNAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU ERÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimya Mühendisliği temel prensiplerini vermek, üretim süreçlerinde Kimya Mühendislerinin karşılaşabilecekleri temel işlemleri nasıl ele almaları gerektiğini göstermek, sanayide sık karşılaşılan problemleri değişik yollardan çözümünü irdelemek
Dersin İçeriği
Birim Sistemleri, Temel İşlemler, Nemlendirme ve Nem Giderme, Bileşim ve Hacim Değişimleri, Çözeltiler ve Kristalizasyon, Kısmi Doyurma, Buharlaşma, Buharlaştırma ve Buhar Basıncı, Denge Buhar Basıncı ve Bileşimi, Karışmayan Sıvıların Buhar Basınçları, Gaz Akışları ve Hız Hesaplamaları, Buhar-Gaz Karışımları ve Buharla Doyurma, Yoğunlaşma ve Çiylenme Noktası, Baca Gazı Hesaplamaları, Yanma Olayları, Enerji Denklikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birim Sistemleri Ders notu ve Ders Kitabı
2 Temel İşlemler Ders notu ve Ders Kitabı
3 Nemlendirme ve Nem Giderme Ders notu ve Ders Kitabı
4 Bileşim ve Hacim Değişimleri Ders notu ve Ders Kitabı
5 Çözeltiler, Kristalizasyon ve Kısmi Doyurma Ders notu ve Ders Kitabı
6 Buharlaşma, Buharlaştırma ve Buhar Basıncı Ders notu ve Ders Kitabı
7 Denge Buhar Basıncı ve Bileşimi, Karışmayan Sıvıların Buhar Basınçları Ders notu ve Ders Kitabı
8 Ara Sınav
9 Gaz Akışları ve Hız Hesaplamaları Ders notu ve Ders Kitabı
10 Buhar-Gaz Karışımları ve Buharla Doyurma Ders notu ve Ders Kitabı
11 Yoğunlaşma ve Çiylenme Noktası Ders notu ve Ders Kitabı
12 Baca Gazı Hesaplamaları Ders notu ve Ders Kitabı
13 Yanma Olayları Ders notu ve Ders Kitabı
14 Enerji Denklikleri Çeşitli kaynaklardan araştırmalar
15 Enerji Denklikleri Çeşitli kaynaklardan araştırmalar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kimya Mühendisliğine Yönelim, Sumer M. Peker, Ayşe Karagöz Moral, Palme Yayıncılık, 2012.Kimya Mühendisliğinde
Temel İlkeler
ve Hesaplamalar, David M. Himmelblau
James B. Riggs, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK,2014Stokiometri, Prof.Dr.Hayri Yalçın, Y.Doç.Dr. Metin Gürü, Nobel Akademik YayıncılıkSınai Stokiometri, Endüstride Kütle ve Enerji Hesaplamaları, Prof.Dr. İhsan Çataltaş, İnkılap KitabeviKimya Mühendisliği Stokiometrisi, Prof.Dr. Hüseyin Gülensoy, İstanbul Üniversitesi Yayınları