DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimya ve Enstrümental Analiz * CKZ   203 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ersan EYİLER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERSAN EYİLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Analitik kimyanın önemli prensiplerinde bir temel oluşturmak. Deneysel verilerin doğruluk ve kesinliklerinin değerlendirilmesini geliştirmek. Pek çok modern analitik kimya tekniklerini tanıtmak.
Dersin İçeriği
Analitik Kimyaya Giriş ve Genel kavramlar, Kimyasal Analizde Hatalar, Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge ve Elektrolitlerin Etkisi, Karmaşık Sistemlerde Denge Problemlerinin Çözümü, Gravimetrik Analiz Yöntemleri, Titrimetrik Yöntemler, Çöktürme Titrimetrisi, Nötralleşme Titrasyonlarının İlkeleri, Kompleks Oluşum Titrasyonları, Elektrokimyaya Giriş ve Uygulamaları, Spektrokimyasal Yöntemlere Giriş, Atomik ve Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi, Moleküler Floresans Spektroskopisi, Kromatografik Yöntemlere Giriş, Gaz ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analitik Kimyaya Giriş ve Genel kavramlar Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
2 Kimyasal Analizde Hatalar Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
3 Sulu Çözeltiler, Kimyasal Denge ve Elektrolitlerin Etkisi Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
4 Karmaşık Sistemlerde Denge Problemlerinin Çözümü Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
5 Gravimetrik Analiz Yöntemleri Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
6 Titrimetrik Yöntemlerin İlkeleri Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
7 Nötralleşme Titrasyonları Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Çöktürme Titrimetrisi Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
10 Kompleks Oluşum Titrasyonları Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
11 Elektrokimyaya Giriş ve Uygulamaları Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
12 Spektrokimyasal Yöntemlere Giriş Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
13 Atomik ve Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi, Moleküler Floresans Spektroskopisi Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
14 Kromatografik Yöntemlere Giriş Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
15 Gaz ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Skoog, West, Holler, Crouch, 2007, Analitik Kimya, Bilim Yayıncılık