DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diferansiyel Denklemler * CKZ   205 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Abdulkadir YAŞAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.ABDULKADİR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri mühendislikte kullanılan temel matematik kavramlar hakkında bilgi ile donatmak ve uygulamada karşılacakları problemlerin analitik çözüm metodlarını göstermek.
Dersin İçeriği
Seriler. Güç Serileri. Taylor ve MacLaurin Serileri. Kompleks Sayılar. Vektör Fonksiyonlar. Gradyan, Diverjans, Laplasiyen Operatörleri. Yön Türevleri. Çizgisel İntegraller. Alan İntegralleri. Diferansiyel Denklem Tanımı ve Türleri. Birinci Mertebe Denklemler. Lineer Denklemler. Birinci Mertebe Kısmi Diferansiyel Denklemler. İkinci Mertebe Sabit Katsayılı Denklemler. Laplace Transformasyonu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dizler. Seriler. Yakınsama-Iraksama Testleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
2 Güç serileri. Taylor ve MacLaurin serileri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
3 Karmaşık sayılar. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
4 Kısmi türevler. Zincir kuralı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
5 Vektör analizi. Yön türevi ve gradyan. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
6 Çok katlı integraller: Çift katlı integraller İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
7 Kutupsal koordinatlar ile integraller. Uygulamalar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
8 Arasınav İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
9 Diverjans, Körl ve Laplasyen. Çizgisel integraller. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
10 Diferansiyel denklemler(DD). Birinci mertebe DD. İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
11 Birinci mertebe lineer kısmi DD İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
12 Homojen olmayan DD İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
13 Laplace transformasyonu İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
14 İkinci mertebe lineer kısmi DD İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
15 DD Uygulamalarından Örnekler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
16-17 Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Calculus and Analytic Geometry (Sherman K. STEIN, Anthhony BARCELLOS,McGraw-Hill, Inc.)
Mühendisler için Matematik Ders Notları (Ali Hamza TANRIKULU)