DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enerji Teknolojileri * CKS   201 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERÜNAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU ERÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere farklı Enerji Teknolojilerini tanıtmak, ülkemizde ve dünyada Enerji Teknolojilerinin gelişimini ve enerji politikalarını anlatmak ve bu teknolojilerde Kimya Mühendisliği yaklaşımını kazandırmak
Dersin İçeriği
Enerji Teknolojilerinde Temel Kavramlar, Enerji Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi ve Sınıflandırması, Türkiye'de ve Dünyada Enerji Teknolojileri Politikaları, Enerji Depolama Teknolojileri, Fosil Yakıtlar, Nükleer Enerji, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Hidrojen Teknolojileri, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Karbon Ayak İzi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enerji Teknolojilerinde Temel Kavramlar Ders notu ve Ders Kitabı
2 Enerji Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi ve Sınıflandırması Ders notu ve Ders Kitabı
3 Türkiye'de ve Dünyada Enerji Teknolojileri Politikaları Ders notu ve Ders Kitabı
4 Enerji Depolama Teknolojileri Ders notu ve Ders Kitabı
5 Fosil Yakıtlar Ders notu ve Ders Kitabı
6 Nükleer Enerji Ders notu ve Ders Kitabı
7 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ders notu ve Ders Kitabı
8 Ara Sınav
9 Güneş Enerjisi Ders notu ve Ders Kitabı
10 Rüzgar Enerjisi Ders notu ve Ders Kitabı
11 Biyokütle ve Biyogaz Ders notu ve Ders Kitabı
12 Hidrojen Teknolojileri Ders notu ve Ders Kitabı
13 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Karbon Ayak izi Ders notu ve Ders Kitabı
14 Dönem projesi, rapor yazımı ve dönem projesinin sözlü sunumu Çeşitli kaynaklardan araştırmalar
15 Dönem projesi, rapor yazımı ve dönem projesinin sözlü sunumu Çeşitli kaynaklardan araştırmalar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Enerji Tasarrufu ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Yusuf Yaman, BİRSEN YAYINEVİ
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk, BİRSEN YAYINEVİ
Nükleer Enerji, Nükleer Süreç Kavramlarına, Sistemlerine ve Uygulamalarına Giriş, Raymond L. Murray , Keith E. Holbert , Nobel Yayıncılık
Türkiye´nin Enerji Sorunları ve Nükleer Gereklilik, Ali Külebi, Bilgi Yayınevi
Enerji-Politik Dünya ve Türkiye, Prof. Dr. Mustafa İlbaş , Bekirkan Yayınevi
Türkiye’de Enerji Politikaları, Selahattin Erdoğan, Orion Kitabevi