DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sayısal Analiz * CKZ   208 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ersan EYİLER
Dersi Verenler
Prof. Dr.NİYAZİ ARSLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere çeşitli sayısal analiz yöntemlerini tanıtmak ve farklı alanlardaki matematiksel problemlerin sayısal analiz yöntemleri ile çözmelerini yapmaktır.
Dersin İçeriği
Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözüm Yöntemleri ,Lineer denklem sistemleri Çözüm Yöntemleri, İnterpolasyon, Sayısal İntegral Hesaplama Yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nümerik Analizin Anlamı ve Önemi, Sayı sistemleri ve hata hakkında genel bilgi Kitaptan ilgili bölümün çalışlması
2 Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümünde İkiye bölme ve Newton Yöntemleri Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
3 Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümünde Kirişler ve Bairstow Yöntemleri Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
4 Lineer denklem sistemleri, matris tersi ve determinantı hakkında bilgi Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
5 Lineer Eşitliklerin Çözümünde Gauss Yok Etme ve Gauss-Jordan Yöntemleri Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
6 Matris Tersinin ve Determinantının Bulunmasında Gauss Yok Etme ve Gauss-Jordan Yöntemleri Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
7 Lineer Eşitliklerin Çözümünde Gauss-Seidel Yöntemi Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
8 Arasınav Ara sınava hazırlık
9 Interpolasyon, Doğrusal İnterpolasyon, Lagrange İnterpolasyon, Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
10 Bölünmüş Farklar İnterpolasyon Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
11 İleri Farklar İnterpolasyon Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
12 Geri Farklar İnterpolasyon Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
13 Sayısal İntegral Hesaplama Yöntemleri Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
14 Sayısal İntegral Hesaplama Yöntemlerinin Aralığa Uygulanması Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
15 Final Sınavı Sınava hazırlık
16-17 Final Sınavı Final sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Lee W. Johnson, R. Dean Riess (1982) Numerical Analysis, Addison-Wesley Publishing Company.