DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nanoteknolojiye Giriş * CKS   202 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ersan EYİLER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERSAN EYİLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye nano ebatlarda üretim tekniklerini öğretmek ve üretilen malzemelerin elektriksel, optik, manyetik ve mekanik özelliklerinin mühendislik problemlerinin çözümünde nasıl kullanacaklarını göstermektir.
Dersin İçeriği
Nanoteknoloji nedir, Makro, mikro, nano yapılar; Nano yapıların sentez yöntemleri, Plazma ark yöntemi, Kimyasal buhar çökeltimi, Sol-gel , Elektroçöktürme, Öğütme, Doğal nanopartiküllerden elde etme; Nanoyapıların incelenmesinde kullanılan yöntemler, Mikroskobik yöntemler (AFM, SEM, TEM), Spektroskobik yöntemler (FTIR, Raman, X-ışınları); Nanoteknolojilerin Uygulamaları, Boya, Tekstil (Tıbbi, teknik, ekolojik, ev ve akıllı tekstil ürünler), Sağlık uygulamaları, Gelecekteki olası uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nanoteknoloji nedir Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
2 Makro, mikro, nano yapılar Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
3 Nano yapıların sentez yöntemleri, Plazma ark yöntemi Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
4 Nano yapıların sentez yöntemleri, Kimyasal buhar çökeltimi Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
5 Nano yapıların sentez yöntemleri, Sol-gel Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
6 Nano yapıların sentez yöntemleri, Elektroçöktürme, Öğütme Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
7 Nano yapıların sentez yöntemleri, Doğal nanopartiküllerden elde etme Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
8 Arasınav Sınava hazırlık
9 Nanoyapıların incelenmesinde kullanılan yöntemler Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
10 Nanoyapıların incelenmesinde kullanılan yöntemler Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
11 Nanoyapıların incelenmesinde kullanılan yöntemler Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
12 Nanoteknolojilerin Uygulamaları Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
13 Nanoteknolojilerin Uygulamaları Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
14 Nanoteknolojilerin Uygulamaları Kitaptan ilgili bölümün çalışılması
15 Final Sınavı Sınava hazırlık
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Poole, C.P., Owens, F.J. "Introduction to Nanotechnology" Wiley Interscience, 2003