DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik 1 * CKZ   115 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ersan EYİLER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERSAN EYİLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel fizik kavramları ile alt yapı kazandırmak ve anabilim dallarına ait özel derslerde bunları kullanabilecek seviyeye getirmek.
Dersin İçeriği
Fizik ve ölçüm, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta hareket, Newton'un hareket yasaları ve uygulamaları, İş ve enerji, Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, Momentum ve çarpışma, Dönme kinematiği, Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, Katı cisimlerin dengesi, Kütle çekimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizik ve ölçme Kitaptan ilgili bölüm çalışılması
2 Vektörler Kitaptan ilgili bölüm çalışılması
3 Bir boyutta hareket Kitaptan ilgili bölüm çalışılması
4 İki boyutta hareket Kitaptan ilgili bölüm çalışılması
5 Newton un Hareket kanunları Kitaptan ilgili bölüm çalışılması
6 Newton un Hareket kanunlarının uygulamaları Kitaptan ilgili bölüm çalışılması
7 İş ve Enerji Kitaptan ilgili bölüm çalışılması
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık
9 Potansiyel enerji ve Enerjinin korunumu Kitaptan ilgili bölüm çalışılması
10 Momentum ve Çarpışma Kitaptan ilgili bölüm çalışılması
11 Momentum ve Çarpışma (devam) Kitaptan ilgili bölüm çalışılması
12 Dönme kinematiği Kitaptan ilgili bölüm çalışılması
13 Katı Cismin Sabit bir Eksen etrafında dönmesi Kitaptan ilgili bölüm çalışılması
14 Katı cisimlerin dengesi Kitaptan ilgili bölüm çalışılması
15 Katı cisimlerin dengesi Kitaptan ilgili bölüm çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar