DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 1 * CKZ   117 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş. Gör. Ali İhsan ŞEKERTEKİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU ERÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri temel mühendislik matematiği konusunda bilgi ile donatmak ve bu bilgilerin uygulama alanlarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Fonksiyon, limit, süreklilik, türev, diferansiyel uygulamaları (artan ve azalan fonksiyonlar), Üstel, logaritmik, hiperbolik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri tanıtılması. Belirli integraller ve kullanımları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matematiğe genel bir bakış İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
2 Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
3 Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
4 Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
5 Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
6 Türev İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
7 Türev İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
8 Ara Sınav
9 Türev Uygulamaları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
10 Türev Uygulamaları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
11 Belirli İntegral İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
12 Belirli İntegral İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
13 Belirli İntegral İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
14 Diferansiyel Konuları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
15 Diferansiyel Konuları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar