DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Teknik Resim * CKS   101 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiENGİN PINAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik teknik resim kurallarının öğretilmesi ile beraber dünyada yaygın olarak kullanılan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim programı olan AutoCAD yardımıyla çizimlerin nasıl gerçekleştirileceğinin öğretilmesidir. Makine parçalarının teknik resimlerinin nasıl çizileceğini ve nasıl okunacağını öğretmek.
Dersin İçeriği
Bilgisayar programına ve teknik resme giriş. AutoCAD proğramının öğretilmesi ve geometrik çizimler. Görünüş çıkarma, iki görünüşten üçüncü görünüşün çıkarılması. Ölçülendirme, İzometrik çizim. Kesit Alma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik Resime Giriş- Temel teknik resim kavramı Ödev ve Uygulamalar derste verilecek
2 Teknik resim temel ilkeleri, Çizgi, yazı, resim kağıdı normlarını Ödev ve Uygulamalar derste verilecek
3 Basit geometrik çizimler Ödev ve Uygulamalar derste verilecek
4 Basit geometrik çizimler-AutoCAD ile Temel Çizimler. Ödev ve Uygulamalar derste verilecek
5 Standart (norm) yazı-AutoCAD ile Temel Çizimler ve Yazı Ödev ve Uygulamalar derste verilecek
6 Çizgi çeşitleri ve grupları-AutoCADile katmanlar, çizgiler Ödev ve Uygulamalar derste verilecek
7 Üç görünüş çizimi-AutoCAD ile üç görünüş çizimi. Ödev ve Uygulamalar derste verilecek
8 Arasınav ARASINAV
9 Üç görünüş çizimi-AutoCAD ile üç görünüş çizimi. Ödev ve Uygulamalar derste verilecek
10 Üç görünüş çizimi-AutoCAD ile üç görünüş çizimi. Ödev ve Uygulamalar derste verilecek
11 Üç görünüş çizimi-AutoCAD ile üç görünüş çizimi. Ödev ve Uygulamalar derste verilecek
12 Ölçekler ve ölçülendirme prensipleri-AutoCAD ile ölçülendirme Ödev ve Uygulamalar derste verilecek
13 Kesitli görünüşler-AutoCAD de kesit görünüşler elde etme Ödev ve Uygulamalar derste verilecek
14 Kesitli görünüşler-AutoCAD de kesit görünüşler elde etme Ödev ve Uygulamalar derste verilecek
15 Perspektifler-AutoCAD de izometrik perspektif çizimi Ödev ve Uygulamalar derste verilecek
16-17 Final Sınavı İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar