DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya Laboratuvarı 1 * CKZ   119 1 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERÜNAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU ERÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere laboratuar ortamında çalışma bilincini aşılamak, genel kimyada gördükleri konuların bazılarını uygulamasıyla göstermek
Dersin İçeriği
Laboratuarda güvenli çalışma, laboratuar düzenini sağlama, laboratuar gereçlerini tanıma, katı ve sıvı numune hazırlama yöntemleri, stokiyometrik hesaplamalar, titrasyon metotları, tampon çözelti hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuar Güvenliği Laboratuar föyü
2 Kimyasallarla Güvenli Çalışma Laboratuar föyü
3 Laboratuarda Atık Yönetimi Laboratuar föyü
4 Laboratuar Araç ve Gereçlerini Tanıma Laboratuar föyü
5 Laboratuar Araç ve Gereçlerini Tanıma Laboratuar föyü
6 Deneye hazırlanma ve raporlama Laboratuar föyü
7 Maddelerin Özellikleri ile Tanınması Laboratuar föyü
8 Ara Sınav
9 Temel laboratuvar gereçleri ile çalışma Laboratuar föyü
10 Maddeleri Fiziksel olarak Ayırma Deneyleri Laboratuar föyü
11 Stokiyometrik Hesaplamalar Laboratuar föyü
12 Stokiyometrik Hesaplamalar Laboratuar föyü
13 Bir Tuzun Çözünürlüğünün Hesaplanması Laboratuar föyü
14 Çözelti Hazırlama Laboratuar föyü
15 Çözelti Hazırlama Laboratuar föyü
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar