DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya 2 * CKZ   110 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gözde TANSUĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÖZDE TANSUĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek. 2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek. 3.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek. 4.Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak. 5.Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Katılar, Karışımlar, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asitler ve bazlar, Sulu çözelti reaksiyonları, Kimyasal termodinamik, Elektrokimya, Organik Kimya, Biyokimya

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Katılar İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
2 Karışımlar İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
3 Çözeltilerin özellikleri İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
4 Kimyasal Kinetik İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
5 Kimyasal denge İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
6 Asitler ve bazlar İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
7 Sulu çözelti reaksiyonları İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
8 Ara Sınav İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
9 Kimyasal termodinamik: 2. ve 3. Yasalar İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
10 Elektrokimya İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
11 Metaller-Ametaller ve Bileşikleri İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
12 Organik kimya: Hidrokarbonlar İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
13 Organik Kimya: Diger fonksiyonel gruplar, polimerler İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
14 Biyokimya İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
15 Final sınavı İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu kaynak kitaplardan okunmalıdır.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar