DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 2 * CKZ   114 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERÜNAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU ERÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türev ve integralin fiziksel ve matematiksel manasının açıklanması
Dersin İçeriği
Alan, hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları, Belirli integralin uygulamaları. Kutupsal koordinatlar. Vektörler, matrisler (tanımı, türleri, toplam ve çarpma). Determinant hesaplamaları. Lineer denklemler ve çözümleri. Uzayda doğrular ve düzlemler. Koordinat eksen dönüşümü. Çok katlı integraller ve kullanımları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Belirli İntegral ve Uygulamaları (Alan) İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
2 İntegral Uygulamaları (Hacim, Yay Uzunluğu, Yüzey Alanı, Momentum...) İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
3 Kutupsal ve Parametrik Koordinat Sistemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
4 Kutupsal Koordinat Sistemi (Alan , Yay Uzunluğu, Yüzey Alanı) İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
5 Genelleştirilmiş İntegraller İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
6 Vektörler, Matrisler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
7 Determinantlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
8 Ara Sınav
9 Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
10 Homojen Lineer Denklem Sistemleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
11 Özdeğerler ve Özdeğer Vektörleri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
12 Uzayda Doğrular ve Düzlemler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
13 Koordinat Eksenlerin Dönüşümü İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
14 Çok Katlı İntegraller ve Kullanımları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
15 Çok Katlı İntegraller ve Kullanımları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar