DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya Mühendisliğine Giriş * CKZ   116 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERÜNAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEBRU ERÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere Kimya Mühendisliği mesleği, temel prensipleri, ülkemizde ve dünyada Kimya Mühendisliği yönelimlerini tanıtmak ve üretim süreçlerinde Kimya Mühendisliği yaklaşımını kazandırmak
Dersin İçeriği
Meslek olarak Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliğinin Tarihsel Gelişimi, Kimya Sanayii, Kimya Mühendisliğinde Yönelimler, Kimya Mühendislik Problemlerinde Analitik Yaklaşımlar, Üretim İşlemlerinde Kimya Mühendisliği Yaklaşımı, Kütle ve Enerji Denklikleri, Tasarım İlkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimya Mühendisliğine Giriş, Kimya Mühendisliğinin Tarihsel Gelişimi Ders notu ve Ders Kitabı
2 Kimya Mühendisliği Konularına Genel Bakış Ders notu ve Ders Kitabı
3 Kimya Sanayi ve Sınıflandırması (Sanayideki Kimya Mühendisleri-Seminer) Ders notu ve Ders Kitabı
4 Mühendislik Problemlerinde Kullanılan Birim ve Boyutlar Ders notu ve Ders Kitabı
5 Problem Çözmede Grafiksel Anlatımlar Ders notu ve Ders Kitabı
6 Üretim Süreçlerinde Kimya Mühendisliği Yaklaşımı Ders notu ve Ders Kitabı
7 Temel İşlemlere Genel Bakış Ders notu ve Ders Kitabı
8 Ara Sınav
9 Temel Proseslere Genel Bakış Ders notu ve Ders Kitabı
10 Kütle ve Enerji Denkliklerinin Esasları Ders notu ve Ders Kitabı
11 Kütle ve Enerji Denkliklerinin Esasları Ders notu ve Ders Kitabı
12 Tasarım İlkeleri Ders notu ve Ders Kitabı
13 Fabrika Gezisi Ders notu ve Ders Kitabı
14 Dönem projesi, rapor yazımı ve dönem projesinin sözlü sunumu Ders notu ve Ders Kitabı
15 Dönem projesi, rapor yazımı ve dönem projesinin sözlü sunumu Ders notu ve Ders Kitabı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar