DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği 1 * CKZ   207 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru ERÜNAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.AHMET MAHMUT KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürünü tanıtmak, ilgili kanununun amaç ve kapsamı ile ilgili bilgi vermek, işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek, İşverenin ve işçinin; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak, Kimyasl süreçlerde İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak
Dersin İçeriği
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi, Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Risk Etmenleri, Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler, Patlayıcı Ortam, Yangın, Acil Durum Planları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Ders notu ve Ders Kitabı
2 Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği Ders notu ve Ders Kitabı
3 Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Ders notu ve Ders Kitabı
4 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Ders notu ve Ders Kitabı
5 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders notu ve Ders Kitabı
6 Risk Yönetimi ve Değerlendirilmesi Ders notu ve Ders Kitabı
7 Fiziksel ve Biyolojik Risk Etmenleri Ders notu ve Ders Kitabı
8 Ara Sınav
9 Kimyasal Risk Etmeni Ders notu ve Ders Kitabı
10 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler, Patlayıcı Ortam Ders notu ve Ders Kitabı
11 Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Ders notu ve Ders Kitabı
12 Yangın Tehlikesi ve Müdahale Yöntemleri Ders notu ve Ders Kitabı
13 Acil Durum Planları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Ders notu ve Ders Kitabı
14 Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Çeşitli kaynaklardan araştırmalar
15 Genel Uygulamalar Çeşitli kaynaklardan araştırmalar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof.Dr. Nazmi Bilir, Güneş YayıncılıkSÖZER, N.Ali, ODAMAN, Serkan, ERDENK, Erdem; İş Mevzuatı, 1. Baskı, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2005.CENTEL, Tankut; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı; MESS Yayıncılık.