DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adana; Zaman, Mekan, Kültür, Sanat BAC   151 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğretmen Abdurrahman KÜTÜK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞE İPEK KOCA BALLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, eğitim ve öğretim görülen yeri tarihi, coğrafi ve diğer yönleri ile öğrenciye tanıtmaktır. Bu şekilde, yaşadığı yerde daha güvenle hareket etmesi de sağlanarak çevreye uyum sağlamasına da yardımcı olunacaktır.
Dersin İçeriği
Adana'nın tarihi yerlerinin öğrenilmesi ve sanatsal faaliyetler hakkında bilgi edinilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarihi, coğrafyası ve çeşitli yönleri ile Adana ve Kozan ilçesini tanıma;
2) Arkeolojik ve sanatsal kavramlara hakim olma
3) Adana ve çevresi hakkında bilgi edinme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kozan'ın tarihi dokusu, coğrafi konumu, Kozan'da yaşamış medeniyetler Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
2 Kozan Kalesi ve Kilikya Manastırı'nın tarihi ve mimari özellikleri Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
3 Kozan Kalesi'ne ve Kilikya Manastırı'na gezi Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
4 Hoş Kadem Camii ve Tarihi Kozan Çarşıları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
5 Hoş Kadem Camii ve Tarihi Kozan Çarşıları gezi Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
6 Anavarza Antik Kenti Tarihi ve Antik kent kalıntıları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
7 Anavarza Antik Kenti Tarihi ve Antik kent kalıntıları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Anavarza Antik Kenti Tarihi ve Antik kent kalıntılarına gezi Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
10 Anavarza Antik Kenti Tarihi ve Antik kent kalıntılarına gezi Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
11 Tarihi Roma Köprüsü ve Kozan konakları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
12 Tarihi Roma Köprüsü ve Kozan konaklarına gezi Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
13 Adana'nın tarihi dokusu ve turizm potansiyeli Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
14 Adana'nın tarihi dokusu ve turizm potansiyeli Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
15 Tekrar Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kitaplar