DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halk Dansları 1 BAC   153 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Halk oyunları, Tüm gelişim alanlarını destekleyen en önemli disiplinlerden biridir ve evrensel bir dildir. Halk oyunları dersinin genel amaçları, öğrencilerin estetik yönünü geliştirmek, yaratıcılık ve yeteneklerini dans etmek yolu ile geliştirmek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası dans kültürlerini tanımak, kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak, Atatürk İlke ve İnkilaplarına gönülden bağlı bireyler olarak yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Halk Oyunları Türleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dinleme, benzetme, oynama, çalma, yaratma, eleştirme, koordinasyon , gözlemleme, beğenme ve beğenmeme alışkanlıklarını kazanır..
2) Müzikle, halk oyunlarıyla ve halk oyunları çevresiyle bilinçli, bilgili ve etkili bir iletişim içine girebilir.
3) Ekip çalışması sonucunda paylaşmayı öğrenebilir.
4) Hayatın neşesinin, ruhunun, sevincinin dans ile farkına varabilir.
5) Yaratıcı becerilerini uygulayarak maniplasyonunu geliştirebilir.
6) Müzik ve dans edebilme kazanımları ile zihinsel, ruhsal, duygusal açıdan farkındalıklı bireyler olabilir.
7) Kostüm kullanımı çalışmaları ile eşyalarını koruyup sorumluluk alabilir.
8) Atatürk İlke ve İnkilaplarını bilerek, ulusal ve evrensel müziğe ve halk oyunlarına vermiş olduğu değeri sahiplenebilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Halk oyunları nedir Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
2 Halk oyunları türleri Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
3 Kostümlerin tanıtımı Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
4 Yöre oyunu belirleme Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
5 Yöre oyunlarının adım olarak tanıtımı Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
6 İnançsal ve seyirlik oyun türleri Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
7 Halk oyunlarının tanımı ve tarihçesi, örnek dinletiler Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Performans Değerlendirmesi
9 Diğer dans türleri Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
10 Belirlenen yöre adım tanıtımı Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
11 Belirlenen yöre adım tanıtımı Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
12 Belirlenen yöre adım tanıtımı Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
13 Belirlenen yöre adım tanıtımı Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 Belirlenen yöre adım tanıtımı Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
15 Belirlenen yöre adım tanıtımı Ders ile ilgili bilgilerin araştırılması Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar