DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Rusça 2 * BAC   112 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Gözde BALLI
Dersi Verenler
GÖZDE BALLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Rusça cümle kurabilmak. Rusça okuma, yazma ve anlama becerileri kazanmak.
Dersin İçeriği
. İsim ,sıfat,zamir,zarf, fiil çeşitlerini öğrenmek,Rusça çekimlerini yapabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İSİMLERİN KALMA DURUMU ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
2 İSİMLERİN KALMA DURUMU VE EDATLARI ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
3 İSİMLERİN KALMA DURUMU FİİLLERİ ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
4 İSİMLERİN KALMA DURUMUYLA İLGİLİ CÜMLE KURMA ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
5 İSİMLERİN ARAÇ DURUMU ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
6 İSİMLERİN ARAÇ DURUMU VE EDATLARI ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
7 İSİMLERİN ARAÇ DURUMU FİİLLERİ ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
8 Ara Sınav ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
9 İSİMLERİN ARAÇ DURUMU VE EDATLARIYLA İLGİLİ CÜMLE KURMA ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
10 İSİMLERİN TAMLAYAN DURUMU ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
11 İSİMLERİN TAMLAYAN DURUMU VE EDATLARI ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
12 İSİMLERİN TAMLAYAN DURUMU FİİLERİ ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
13 BELİRTME DURUMU ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
14 BELİRTME DURUMU VE EDATLARI ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
15 BELİRTME DURUMU FİİLLERİ ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ÖNCEDEN İŞLENMİŞ KONULARIN TEKRARI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar