DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazarlama Yönetimi BAC   206 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Murat İsmet HASEKİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.MURAT İSMET HASEKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere pazarlama yönetimi faaliyetlerinin iş dünyasında etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi kabiliyetini kazandırmaktır.Öğrencilerin pazarlama bilgi ve becerilerini geliştirmek ve karşılaşılan pazarlama fırsat ve problemlerini değerlendirerek en uygun pazarlama kararlarını almalarında yol göstermektir.
Dersin İçeriği
Bu ders; ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, küresel pazarlama, internette pazarlama, etik ve sosyal sorumluluk konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tüketicilere uygun ürünleri oluşturma, fiyatlandırma, dağıtma ve tutundurma faaliyetleri ile ilgili pazarlama stratejilerini öğrenir ve geliştirme becerisine sahip olur.
2) İnternette pazarlamanın geleneksel pazarlamadan ayrıldığı noktaları kavrar ve bu farklılıklara göre stratejiler geliştirebilir.
3) Yabancı ülke kültürlerindeki tüketicilerin farklılıklarını anlar ve dış pazarlarda başarılı olmanın esaslarını belirleyebilir.
4) Sosyal sorumluluk kavramı çerçevesinde toplumun çıkarlarını göz önünde bulunduran kampanyalar ve faaliyetler planlayabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ürün nedir Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
2 Ürün nedir Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
3 Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
4 Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
5 Tutundurma (Promosyon) Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
6 Reklam ve Halkla İlişkiler Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
7 Satış Geliştirme ve Kişisel Satış Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Fiyatlama Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
10 İnternette Pazarlama Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
11 Hizmet ve Kar Amacı Gütmeyen Örgüt Pazarlaması Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
12 Hizmet ve Kar Amacı Gütmeyen Örgüt Pazarlaması Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
13 Küresel Pazarlama Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
14 Küresel Pazarlama Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
15 Etik ve Sosyal Sorumluluk Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar