DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Düzey İngilizce 2 BAC   210 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdal KAÇAR
Dersi Verenler
MEHMET ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İngilizce verilen alan içi derslerini anlayabilecek ve kullanabilecek düzeyde dil becerilerini kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Kariyer ile ilgili kelimeler, Gereklilik kipi (must, need to, have to, should), geçmiş zamanlar (1), Geçmiş zamanlar (2), gelecek zamanlar, gelecek zamanlar, Koşul cümleleri (2), Zaman bildiren bağlaçlar,Edilgen yapı (1), Edilgen yapı (2).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslararası ilişkiler ile ilgili dersleri, konuşmaları dinleyip anlayabilir
2) Medyadaki güncel olayları dinleyip/okuyup anlayabilir
3) Güncel olaylar ve uluslararası ilişkiler konusunda konuşabilir
4) Güncel bir olay hakkında görüşlerini yazılı olarak ifade edebilir
5) Resmi mektup yazabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kariyer ile ilgili kelimeler İlgili kitap bölümleri Anlatım
2 Gereklilik kipi (must, need to, have to, should) İlgili kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
3 Geniş zaman, şimdiki zaman İlgili kitap bölümleri Anlatım
4 Geçmiş zamanlar (1) İlgili kitap bölümleri Anlatım
5 Geçmiş zamanlar (2) İlgili kitap bölümleri Anlatım
6 Çoklu kelimeli fiiller İlgili kitap bölümleri Anlatım
7 Çoklu kelimeli fiiller İlgili kitap bölümleri Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Gelecek zamanlar İlgili kitap bölümleri Anlatım
10 Dolaylı Anlatım İlgili kitap bölümleri Anlatım
11 Koşul cümleleri (1) İlgili kitap bölümleri Anlatım
12 Koşul cümleleri (2) İlgili kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
13 Zaman bildiren bağlaçlar İlgili kitap bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
14 Edilgen yapı (1) İlgili kitap bölümleri Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Edilgen yapı (2) İlgili kitap bölümleri Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar