DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliyet Muhasebesi * BAC   301 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer BERİKOL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLAL ZAFER BERİKOL1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maliyet muhasebesi ile ilgili temel ilke ve kavramları hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
İlk madde ve malzeme maliyetleri genel üretim maliyetleri ve türleri sipariş maliyet sistemi safha maliyet sistemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel bilgiler ve kavramlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
2 Gider (Maliyet) türleri ve sınıflandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
3 İlk madde ve malzeme maliyetleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
4 Malzeme hareketleri-stok değerleme yöntemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
5 İşçilik maliyetleri-direkt-endirekt işçilik giderlerinin belirlenmesi ücret sistemleri-işçilik giderlerinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
6 Ücret sistemleri-işçilik giderlerinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
7 Genel üretim maliyetleri ve türleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
8 Arasınav Sınava Hazırlık
9 Genel üretim maliyetlerinin dağıtımı Konunun ilgili kaynaklardan okunması
10 Genel üretim maliyetlerinin mamullere dağıtımı ve mamul maliyetinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
11 Sipariş maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
12 Safha maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
13 Safha maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
14 Genel uygulama, satışların maliyeti, gelir tablosu Konunun ilgili kaynaklardan okunması
15 örnek soru çözümü Konunun ilgili kaynaklardan okunması
16-17 Final sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar