DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Risk Yönetimi * BAC   419 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, finansal piyasaların serbestleşmesinden kaynaklanan risklerin dağıtılması amacıyla, riskten kaçınmayı sağlayan araçların tanıtılması ve finansal piyasalarda uygulanma yöntemlerinin öğretilmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda, aşağıdaki öğrenme çıktılarının kazanılması beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste risk kavramı, hesaplamaları ve vadeli işlem piyasalarına ait teknik ve araçlar tanıtılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Risk Yönetimine Giriş Finansal Pazarlar kitabının 1. bölümünün okunması
2 Risk Kavramı ve Türleri Finansal Pazarlar kitabı, 8.bölümün okunması
3 Riskin Ölçülmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabı 5.bölümün okunması
4 Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 11-20 nin okunması
5 Vadeli İşlem Sözleşmeleri Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 20-41'in okunması
6 Vadeli İşlem Sözleşmeleri-2 Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 41-63'in okunması
7 Vadeli İşlem Sözleşmeleri-3 Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 63-173'ün okunması
8 Vize Sınavı Vize sınavı için hazırlık
9 Opsiyon Sözleşmeleri Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 173-186'nın okunması
10 Opsiyon Sözleşmeleri-2 Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 186-201'in okunması
11 Opsiyon Değerleme Modelleri Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabı 21.bölüm syf. 637-647 okunması
12 Opsiyon Değerleme Modelleri Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabı 21.bölüm syf. 647-665 okunması
13 Swap Sözleşmeleri Finansal Yönetim Kitabı syf.696-716'nın okunması
14 Swap Sözleşmeleri Finansal yönetim kitabının 6. bölümünün okunması
15 İşlenen Konuların Gözden Geçirilmesi İlgili bölümlerin gözden çeçirilmesi
16-17 Final sınavı Final sınavı için hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar