DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetimde Güncel Konular BAC   434 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞE İPEK KOCA BALLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme bölümü son sınıf öğrencilerine yönetimde güncel konular hakkında genel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Yönetimde çağdaş konular, Küreselleşen Dünyada Yönetim, Ülkeler arası Yönetim Uygulamaları, Günümüzde Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar, Kriz yönetimi, Toplam kalite yönetimi, Hizmet işletmelerinde yönetim

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetişim kavramını açıklar
2) Etik ve sosyal sorumluluk kavramlarının işletmelerdeki önemini ifade eder
3) İş dünyasında etkin iletişimin faydalarını açıklar
4) Toplam kalite yönetiminin tanımlar
5) Türkiye'de girişimci sınıfın gelişimini ifade eder
6) Hizmet işletmelerinin sorunları ve çözüm önerilerini açıklar
7) Kriz yönetimini açıklar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Ders Hakkında Genel Bilgi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
2 Yönetişim İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
3 Etik ve Sosyal Sorumluluk İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
4 İş Dünyasında İletişim İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
5 Toplam Kalite Yönetimi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
6 Toplam Kalite Yönetimi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
7 Kriz Yönetimi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
8 Vize Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Girişimcilik Uygulamaları İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
10 Türkiye'de Holdingler İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
11 Türkiye'de Holdingler İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
12 Türkiye'de Girişimci Sınıfının Gelişimi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
13 Türkiye'de Girişimci Sınıfının Gelişimi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
14 Hizmet İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Hizmet İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar