DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Düzey İngilizce 1 BAC   211 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdal KAÇAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDAL KAÇAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin öğrenim gördükleri yabancı dil alanında ileri düzeyde kendilerini ifade etme becerileri kazanmalarıdır.
Dersin İçeriği
Ders ileri düzeyde gramer, okuma, yazma becerileri kazandıracak çalışma ve aktiviteleri kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İleri düzeyde yapılan tartışma ve konuşmaları anlama becerisi kazanır.
2) Birçok TV programı ve güncel tartışmaları anlayabilir.
3) Belirli bir bakış açısını yansıtan makale ve raporları yazabilir.
4) Okuduğu metinleri anlayabilir.
5) Konuşma dilini ileri düzeyde kullanabilir.
6) Yapılan tartışmaların aktif bir katılımcısı olabilir.
7) Konularla ilgili detaylı tasvirde bulunabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)