DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazarlama Yönetimi BAC   206 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Murat İsmet HASEKİ
Dersi Verenler
Doç.Dr.MURAT İSMET HASEKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere pazarlama yönetimi faaliyetlerinin iş dünyasında etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi kabiliyetini kazandırmaktır.Öğrencilerin pazarlama bilgi ve becerilerini geliştirmek ve karşılaşılan pazarlama fırsat ve problemlerini değerlendirerek en uygun pazarlama kararlarını almalarında yol göstermektir.
Dersin İçeriği
Bu ders; ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, küresel pazarlama, internette pazarlama, etik ve sosyal sorumluluk konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tüketicilere uygun ürünleri oluşturma, fiyatlandırma, dağıtma ve tutundurma faaliyetleri ile ilgili pazarlama stratejilerini öğrenir ve geliştirme becerisine sahip olur.
2) İnternette pazarlamanın geleneksel pazarlamadan ayrıldığı noktaları kavrar ve bu farklılıklara göre stratejiler geliştirebilir.
3) Yabancı ülke kültürlerindeki tüketicilerin farklılıklarını anlar ve dış pazarlarda başarılı olmanın esaslarını belirleyebilir.
4) Sosyal sorumluluk kavramı çerçevesinde toplumun çıkarlarını göz önünde bulunduran kampanyalar ve faaliyetler planlayabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)