DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Borçlar hukukunun genel olarak hukuktaki yeri, gelişimi, kurumsallaşması ve önemi Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
2 Borç kavramı, borcun konusu ve tarafları, Borçlar hukukuna egemen olan ilkeler Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
3 Borç ve Sorumluluk: Sorumluluk kavramı, Tam/Eksik borçlarda sorumluluk Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
4 Hukuki işlemden doğan borçlar Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
5 Sözleşme ve kuruluşu Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
6 Sözleşmenin geçerlilik koşulları, Sözleşmenin geçersizliği Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
7 Temsil, Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Haksız fiilden doğan borçlar Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
10 Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
11 Borçların ifası, borcun yenilenmesi, Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
12 Takas, Zamanaşımı savunması, İbra Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
13 Alacaklı veya borçlu sayısında fazlalık, şarta bağlı borçlar, cezai şart Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
14 Alacağın temliki, borcun yüklenmesi Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Konuların tekrarı Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Dönem sonu sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar