DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliyet Muhasebesi BAC   301 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer BERİKOL
Dersi Verenler
Prof.Dr.SERKAN YILMAZ KANDIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maliyet muhasebesi ile ilgili temel ilke ve kavramları hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
İlk madde ve malzeme maliyetleri genel üretim maliyetleri ve türleri sipariş maliyet sistemi safha maliyet sistemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maliyet muhasebesinin anlamını, muhasebe bilgi sistemi içindeki yerini ve önemini açıklar
2) Mamullerin birim maliyetini saptar
3) Maliyet muhasebesi sistemini etkileyen faktörleri tanımlar, maliyet sisteminin muhasebe bilgi sistemi içindeki yerini ve önemini açıklar Maliyet analizi yapabilir
4) Hasılat, gelir, kar gibi kavramlar ile birlikte harcama, gider, zarar, maliyet kavramlarını tanımlar ve aralarındaki farkı bilir ve örnekler ile açıkça ortaya koyar
5) Maliyetleri çok çeşitli açılardan sınıflandırır, hangi maliyetlerin hangi sınıfların içinde nerede yer alacağını belirler, bu sınıflandırmaların amacını ve önemini açıklar
6) Maliyet muhasebesinin ürettiği bilgilere göre satışların maliyeti ve gelir tablosunu düzenleyebilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)