DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Finansmanı BAC   303 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEMEL YÜCEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, işletme finansmanının kavram ve teorilerini öğreterek, bu teorilerin pratik uygulamalarda kullanılabilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki öğrenme çıktılarının kazanılması beklenilmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste temel finansal tabloları okuma, işletmelerde finansal analiz ve planlama öğrenilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Oran yöntemi ile finansal analiz yapar
2) İşletmelerde kara geçiş noktasını hesaplar
3) Faaliyet ve finansal kaldıraçları hesaplar ve bileşik etkilerini gözlemler
4) Finansal planlama yapar ve proforma tablolar hazırlar
5) Nakit bütçesi oluşturur
6) İşletmenin aktiflerinin yönetiminde bilgi sahibi olur
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)