DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ticaret Hukuku, Bölümleri ve Kaynakları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ticari İşletme kavramı, malvarlığı, bölümleri, devri ve rehni Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ticari iş ve hükümleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tacir kavramı ve tacir olmanın hüküm ve sonuçları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tacir yardımcıları, Bağlı ve bağımsız yardımcılar. Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ticaret Sicili, Ticaret unvanı, işletme adı. Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Marka, Haksız rekabet ve ticari defterler. Okuma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kıymetli evrak kavramı, düzenlenişi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kıymetli evrak türleri ve sınıflandırılması Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kıymetli evrakta defiler, ziya ve iptal Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kambiyo senetleri, ilkeleri, ortak hükümler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Poliçe Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Bono (Emre yazılı senet) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Çek ve Çek Türleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar