DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ticaret Hukuku I BAC   305 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ömer KORKUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÖMER KORKUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Lisans öğrencilerinin ticaret hayatının gerektirdiği bilimsel bilgiye sahip olabilmeleri için altyapı oluşturma ve bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Ticaret ve ticaret hukuku, ticari işletme, tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir yardımcıları; bağımlı yardımcılar, bağımsız yardımcılar, ticaret sicili örgütü, ticaret unvanı ve işletme adı, marka; markanın tanımı ve türleri, tescili, marka sahibinin hakları ve yükümlülükleri, markayla ilgili hukuki işlemler, haksız rekabet,kıymetli evrak kavramı, temel nitelikleri ve çeşitli bakımlardan sınırlandırılması,kıymetli evrakın ziya ve iptali; kambiyo senetleri; poliçe, bono (emre muharrer senet), çek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ticari işletme ve esnaf işletmesini, ticari işletmenin bölümleri ve devrini bilirler,
2) Taciri ve tacir olmanın hüküm ve sonuçlarını bilirler
3) Ticaret unvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet kavramlarını bilirler
4) Kıymetli evrak kavramı ve türlerini bilir kambiyo senedi ve türlerini tanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)