DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muhasebe II BAC   222 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer BERİKOL
Dersi Verenler
KAYAHAN TÜM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhasebe temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile muhasebeleştirme süreci hakkında öğrencilerin gerekli donanıma sahip olmalarını sağlayacak bilgilerin kazandırılması
Dersin İçeriği
Temel kavramlar ve dönem sonu çalışmalarının kapsamı, bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu çalışmaları, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin çalışmaları ve kar zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Envanter ve değerleme yöntemlerini tanımlar
2) Hesaplara yönelik en uygun değerleme yöntemini kullanır
3) Yapılan muhasebe yanlışlarını dönem sonu işlemleri ile düzeltir
4) Yapılan yanlışları düzelttikten ve değerlemeden sonra mizanı yeniden düzenler
5) Dönem sonunda bilanço ve gelir tablosunu düzenler Dönem sonu işlemleri ile ilgili tüm düzeltme kayıtları ve mali tabloların hazırlanması konularında uzmanlaşır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Dönen varlıklara ait hesapların muhasebeleştirilmesini öğrenme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Dönen varlıklara ait hesaplar (Hazır Değerler, Menkul Değerler, Ticari Alacaklar) Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Dönen varlıklara ait hesaplar (Stoklar) Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Dönen varlıklara ait hesaplar (Stoklar) Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Dönen varlıklara ait hesaplar (Stok değerleme yöntemleri) Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Duran varlıklara ait hesapların muhasebeleştirilmesini öğrenme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Duran varlıklarda amortisman ve amortisman kayıtları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Duran varlıklara ait hesapların muhasebeleştirilmesini öğrenme (devam) Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara ait hesapların muhasebeleştirilmesini öğrenme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara ait hesapların muhasebeleştirilmesini öğrenme (devam) Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara ait hesapların muhasebeleştirilmesini öğrenme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara ait hesapların muhasebeleştirilmesini öğrenme (devam) Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Öz Kaynaklara ait hesapların muhasebeleştirilmesini öğrenme Konunun ilgili kaynaklardan okunması Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar