DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muhasebe II BAC   222 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer BERİKOL
Dersi Verenler
KAYAHAN TÜM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhasebe temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile muhasebeleştirme süreci hakkında öğrencilerin gerekli donanıma sahip olmalarını sağlayacak bilgilerin kazandırılması
Dersin İçeriği
Temel kavramlar ve dönem sonu çalışmalarının kapsamı, bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu çalışmaları, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin çalışmaları ve kar zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Envanter ve değerleme yöntemlerini tanımlar
2) Hesaplara yönelik en uygun değerleme yöntemini kullanır
3) Yapılan muhasebe yanlışlarını dönem sonu işlemleri ile düzeltir
4) Yapılan yanlışları düzelttikten ve değerlemeden sonra mizanı yeniden düzenler
5) Dönem sonunda bilanço ve gelir tablosunu düzenler Dönem sonu işlemleri ile ilgili tüm düzeltme kayıtları ve mali tabloların hazırlanması konularında uzmanlaşır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)