DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Paranın Zaman Değeri-1 Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Paranın Zaman Değeri-2 Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Yatırımın tanımı, önemi, türleri, yatırım kararı için gerekli veriler. Yatırım projeleri değerlendirme yöntemleri. Geleneksel yöntemler: Ortalama karlılık yöntemi, geri ödeme süresi yöntemi Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Paranın zaman değerini hesaba katan yöntemler: Net bugünkü değer yöntemi, karlılık endeksi yöntemi Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 İç karlılık oranı yöntemi, yıllık eşdeğer gider yöntemi Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Yatırım projelerini değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması. Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Enflasyonun yatırım kararları üzerine etkileri Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Finansal pazarlar ve finansman kaynakları Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Sermaye yapısı ve yapının oluşumu ile ilgili kararlar, optimal sermaye yapısı konusunda kuramsal yaklaşımlar Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Optimal sermaye yapısının saptanmasında kullanılan yöntemler, hisse başına gelir analizi, nakit akışı analizi Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Borcun maliyeti,Özsermayenin maliyeti Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Kar dağıtım politikasının önemi ve kar dağıtım politikasını etkileyen etmenler, kar dağıtım şekilleri Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Finansal yonetim kitabının ilgili konularının gozden gecirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavı için hazırlık Soru-Cevap
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar